Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

rudaxyz
7611 ce71 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viahoseanna hoseanna
rudaxyz
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaowca owca
rudaxyz
6032 fcd8 500
Reposted fromoll oll viaowca owca

May 21 2017

rudaxyz
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viahoseanna hoseanna

May 19 2017

rudaxyz
9645 d429
Reposted fromoll oll vialodziakslodziak lodziakslodziak

May 12 2017

rudaxyz
Reposted frombluuu bluuu vialodziakslodziak lodziakslodziak

May 09 2017

rudaxyz
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viahoseanna hoseanna
rudaxyz
5178 07e2 500
Reposted fromowca owca

May 02 2017

rudaxyz
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie

April 30 2017

rudaxyz
4481 6d34 500
Reposted fromowca owca
7508 75f1

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viahoseanna hoseanna

April 26 2017

rudaxyz
9833 9509 500
Reposted fromhenna henna viakulkacurly kulkacurly
5962 5b04 500
Reposted fromer1ca er1ca viakulkacurly kulkacurly
rudaxyz
rudaxyz
0774 8802 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viakulkacurly kulkacurly

April 16 2017

rudaxyz
8072 3392
Reposted fromfrotka frotka

April 12 2017

rudaxyz
3612 ad88 500
Reposted fromSchrammelhammel Schrammelhammel viaowca owca
0918 7606

Beep beep I’m a sheep

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaowca owca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl